Trên tinh thần “Trách nhiệm dẫn đầu”, Ban Phát triển Văn hóa nhiệm kỳ II, năm 2023 – 2024 chính thức kiện toàn

Ngày 15/12, Đại hội Ban Phát triển Văn hóa chính thức được tổ chức, quy tụ hơn 30 đại biểu đến từ các phòng/ban/chi nhánh/công ty thành viên của DN GROUP. Đi qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phát biểu kết thúc nhiệm kỳ 2022 – 2023 của anh Thái Phan Thanh Bình – Trưởng Ban Phát triển Văn hóa, Chủ tịch HĐQT DN GROUP và ra mắt Ban Phát triển Văn hóa nhiệm kỳ II, năm 2023 – 2024.

Ban Phát triển Văn hóa NKII

Anh Thái Phan Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT DN GROUP phát biểu tổng kết, tuyên bố mãn nhiệm kì I năm 2022 – 2023

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Ban Phát triển Văn hóa đã đi sâu, đi sát vào nội bộ từng cơ sở/phòng/ban/chi nhánh/công ty thành viên. Ban đã thực hiện tốt vai trò kết nối nội bộ, đồng thời đảm bảo tính trách nhiệm với cộng đồng thông qua một loạt các hoạt động xã hội của Ban Thiện nguyện Trái tim Điểm Nhấn, được tổ chức thường xuyên.

Chị Huỳnh Thị Như Lam – Phó Chủ tịch HĐQT DN GROUP khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kì I năm 2022 – 2023

Trong nhiệm kì II, năm 2023 – 2024, Ban Phát triển Văn hóa đưa tinh thần “Trách nhiệm dẫn đầu” thành chủ đề năm 2024. Riêng Ban Thiện nguyện chính thức đổi tên thành Ban CSR (viết tắt của Corporate Social Responsibilities – trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) với mong muốn đẩy mạnh các hoạt động xã hội, gắn kết nhiều hơn với cộng đồng và bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội mang ý nghĩa cấp bách.

Ban Phát triển Văn hóa nhiệm kỳ II năm 2023 – 2024 chính thức ra mắt

Chị Nguyễn Thị Liễu Vy – Phó Chủ tịch HĐQT DN GROUP trao quyết định thành lập các Tiểu ban, CLB trực thuộc Ban Phát triển Văn hóa nhiệm kỳ II, năm 2023 – 2024

Mang trên vai trọng trách phát triển văn hóa, gắn kết tinh thần nội bộ, nhìn chung, Ban Phát triển Văn hóa nhiệm kì mới hứa hẹn sẽ:

– Tăng 5% về tỉ lệ tự hào & yêu thích

– 70% nhân sự đáp ứng đúng về hành vi ứng xử của Tập đoàn

– 60% nhân sự thấm nhuần về Văn hoá Tập đoàn

Ban Phát triển Văn hóa DN GROUP nhiệm kỳ II năm 2023 – 2024 quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới

Trên dưới Tập đoàn Điểm Nhấn mong mỏi ban sẽ ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ mới.