Năm 2023

 • Chúc mừng ngày 8/3
 • Đinh vị mã gen
 • Hoạt Động Câu Lạc Bộ - Ban Phát Triển Văn Hóa
 • Đào Tạo Văn Hóa & Đạo Đức Điểm Nhấn Group
 • Bùng Nổ Ngày Hội Văn Hóa Năm 2023 - Sắc Màu Phụng Sự
 • DN-ERS Vui Tết Trung Thu - Ai Ai Cũng Có Quà
 • Phái Đẹp DN GROUP Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Năm 2022

 • Tốt Nghiệp Nhân Sự Nguồn Khóa 1
 • Team Building
 • Tốt nghiệp Nhân Sự Nguồn (Level 3-4)
 • Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10
 • NGÀY HỘI VĂN HÓA DNG LẦN III - NĂM 2022 🔥🔥
 • TỐT NGHIỆP KHOÁ NHÂN SỰ NGUỒN LEVEL 1-2 KHOÁ II/2022
 • BUỔI LỄ TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Năm của sự phát triển

 • 4 Days - Nâng tầm Quản lý
 • Quỹ Từ Thiện DNG

Năm của sự tăng trưởng

 • Quốc Tế Phụ Nữ 08-03
 • Teambuilding Tháng 07/2020
 • Ngày Hội Văn Hóa Lần 1
 • Hội làng DNG Lần I
 • Hội Làng DNG Lần I - Khu Vực 2