5S Tại DNG

Khẩu hiệu được tất cả anh chị em từ khối văn phòng đến khối chi nhánh hô vang trong ngôi nhà chung DNG. Cùng chung tay đem đến môi trường làm việc lành mạnh, sạch sẽ, thoải mái nhé mọi người.