Tìm kiếm

18 việc làm phù hợp

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

 Full Time
(20 Vị trí)   Cạnh tranh    01-04-2024 - 31-05-2024

CHUYÊN VIÊN ĐIỀU TRỊ DA

 Full Time
(30 Vị trí)   7.000.000 – 12.000.000    01-04-2024 - 31-05-2024

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TRỰC TIẾP

 Full Time
(10 Vị trí)   12.000.000 – 20.000.000    31-05-2024

CONTENT MARKETING

 Full Time
(1 Vị trí)   8.000.000 – 15.000.000    01-05-2024 - 31-05-2024

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 Full Time
(30 Vị trí)   8.000.000 – 15.000.000    01-04-2024 - 31-05-2024

CHUYÊN VIÊN PHUN XĂM

 Full Time
(15 Vị trí)   8.000.000-15.000.000    01-04-2024 - 31-05-2024

BÁC SĨ DA LIỄU

 Full Time
(5 Vị trí)   Thỏa thuận    01-01-2024 - 31-05-2024

GIẢNG VIÊN DA

 Full Time
(1 Vị trí)   9.000.000 - 12.000.000    01-04-2024 - 31-05-2024

CHUYÊN VIÊN ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    01-04-2024 - 31-05-2024

TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    01-02-2024 - 31-05-2024

BÁC SĨ NHA KHOA

 Full Time
(3 Vị trí)   Thỏa thuận    31-05-2024

PHỤ TÁ NHA KHOA

 Full Time
(3 Vị trí)   10.000.000 - 20.000.000    31-05-2024

TRƯỞNG NHÓM KHO VẬN

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    01-05-2024 - 31-05-2024

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    01-05-2024 - 31-05-2024

GIẢNG VIÊN NAIL

 Full Time
(1 Vị trí)   9.000.000 - 12.000.000    01-05-2024 - 31-05-2024

TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG HIỆU

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    02-05-2024 - 31-05-2024

GIÁM ĐỐC KINH DOANH (MẢNG NỘI THẤT)

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    01-05-2024 - 31-05-2024

ODOO DEVELOPER

 Full Time
(1 Vị trí)   20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng    30-06-2024

Nếu bạn chưa tìm được công việc phù hợp