TIN TỨC – SỰ KIỆN

6T – Giá Trị Cốt Lõi của Điểm Nhấn Group

6T – “Giá Trị Cốt Lõi” sợi dây liên kết hình thành nên Điểm Nhấn Group

Suốt hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, có những giá trị đã thay đổi để phù hợp hơn với xã hội, cũng có những điều tồn tại đến tận hôm nay Điểm Nhấn Group vẫn đang thực hiện hằng ngày.

Ngày 08/07/2021 sẽ là một ngày đáng nhớ của DNG, khi “Giá trị cốt lõi” được cập nhật và hoàn thiện. Ban Lãnh Đạo Công ty tin rằng những giá trị cốt lõi này sẽ làm tất cả nhân sự tại Điểm Nhấn Group thay đổi suy nghĩ, sẽ hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và mang lại nhiều giá trị lớn hơn cho xã hội.