TIN TỨC – SỰ KIỆN

DN GROUP – CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BỀN VỮNG CÙNG HỆ SINH THÁI ĐA NGÀNH

Với hành trình gần 15 năm hoạt động, hiện nay DN GROUP đã sở hữu hệ sinh thái Làm đẹp – Y tế – Giáo dục vững chắc trên thị trường. Tất cả có được nhờ vào chiến lược kinh doanh rõ ràng, ngoài ra, tất cả công ty thành viên đều tương trợ lẫn nhau, tạo nên một sức mạnh thống nhất.

Các công ty thành viên trực thuộc hệ sinh thái DN GROUP bao gồm: Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Seoul Center; Hệ thống Đào tạo Thẩm mỹ Seoul Academy; S-Life; Nha khoa Shark; Nội thất Điểm Nhấn. Tất cả các thương hiệu đều có định hướng phát triển rõ ràng, thay đổi nhanh chóng và linh hoạt. Nhờ đó, hiệu quả thương mại được đảm bảo, mang lại giá trị tốt nhất dành cho tất cả khách hàng nói riêng và toàn xã hội nói chung.

DN GROUP sở hữu hệ sinh thái các công ty thành viên về lĩnh vực Làm đẹp - Y tế - Giáo dục

DN GROUP sở hữu hệ sinh thái các công ty thành viên về lĩnh vực Làm đẹp – Y tế – Giáo dục

Để phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ như hôm nay, DN GROUP đã và đang thiết lập sự gắn kết chặt chẽ tất cả các thương hiệu thành viên. Thông qua đó, các công ty trực thuộc hệ sinh thái DN GROUP luôn tương hỗ với nhau trong hoạt động kinh doanh, cùng nhau hướng đến tầm nhìn lớn trong năm 2030: DN GROUP sẽ trở thành Tập đoàn Làm đẹp – Y  tế – Giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.

Với chiến lược kinh doanh bền vững cùng hệ sinh thái đa ngành, DN GROUP luôn tự tin trong mọi hoạt động vận hành và phát triển. Đây chính là nền tảng vững chắc để Tập đoàn thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn đã đặt ra.