Người truyền lửa – CEO Thái Phan Thanh Bình – Người sáng lập Điểm Nhấn Group

Dành cả thanh xuân, cuộc đời để cống hiến cho công ty, doanh nghiệp….

Dù khó khăn, nhưng vẫn luôn tiến tới và đi đúng tâm thế là “Tốc độ & Thay Đổi Không Ngừng”.
Tự hào về các chiến binh Điểm Nhấn Group !!!