CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

CỘNG ĐỒNG NHÂN TÀI

Tham gia ngay cộng đồng nhân tài DN GROUP

Gặp gỡ và kết nối với doanh nghiệp DN GROUP để cùng nhau chia sẻ ý tưởng, kiến thức và cập nhật cơ hội việc làm mới nhất

KẾT QUẢ TÌM KIẾM

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

PHÓ PHÒNG C&B

PHÓ PHÒNG C&B

Ứng tuyển
Nơi làm việc
84 Nguyễn Hảo Vĩnh, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP .HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Yêu cầu kinh nghiệm
Trên 2 năm

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO

Ứng tuyển
Nơi làm việc
84 Nguyễn Hảo Vĩnh, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP .HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Yêu cầu kinh nghiệm
Trên 2 năm

CHUYÊN VIÊN GOOGLE ADS

CHUYÊN VIÊN GOOGLE ADS

Hết hạn
Nơi làm việc
84 Nguyễn Hảo Vĩnh, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP .HCM
Mức lương
10.000.000 – 15.000.000đ
Yêu cầu kinh nghiệm
1-2 năm

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Hết hạn
Nơi làm việc
84 Nguyễn Hảo Vĩnh, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP .HCM
Mức lương
10.000.000 – 15.000.000
Yêu cầu kinh nghiệm
1-2 năm

PHỤ TÁ NHA KHOA

PHỤ TÁ NHA KHOA

Ứng tuyển
Nơi làm việc
84 Nguyễn Hảo Vĩnh, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP .HCM
Mức lương
10.000.000 – 20.000.000
Yêu cầu kinh nghiệm
1 năm

BÁC SĨ NHA KHOA

BÁC SĨ NHA KHOA

Ứng tuyển
Nơi làm việc
84 Nguyễn Hảo Vĩnh, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP .HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Yêu cầu kinh nghiệm
Trên 2 năm