CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

CỘNG ĐỒNG NHÂN TÀI

Tham gia ngay cộng đồng nhân tài DN GROUP

Gặp gỡ và kết nối với doanh nghiệp DN GROUP để cùng nhau chia sẻ ý tưởng, kiến thức và cập nhật cơ hội việc làm mới nhất

KẾT QUẢ TÌM KIẾM

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ứng tuyển
Mức lương
Thỏa thuận
Yêu cầu kinh nghiệm
Trên 2 năm

GIẢNG VIÊN NAIL

GIẢNG VIÊN NAIL

Ứng tuyển
Mức lương
9.000.000 – 12.000.000
Yêu cầu kinh nghiệm
1 năm

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH

Ứng tuyển
Mức lương
Thỏa thuận
Yêu cầu kinh nghiệm
1-2 năm

TRƯỞNG NHÓM KHO VẬN

TRƯỞNG NHÓM KHO VẬN

Ứng tuyển
Mức lương
Thỏa thuận
Yêu cầu kinh nghiệm
1-2 năm

PHỤ TÁ NHA KHOA

PHỤ TÁ NHA KHOA

Ứng tuyển
Mức lương
10.000.000 – 20.000.000
Yêu cầu kinh nghiệm
1 năm

BÁC SĨ NHA KHOA

BÁC SĨ NHA KHOA

Ứng tuyển
Mức lương
Thỏa thuận
Yêu cầu kinh nghiệm
Trên 2 năm