[ux_slider label=”Slider desktop” style=”container” slide_width=”75%” slide_align=”left” bg_color=”rgb(255,255,255)” nav_style=”simple” bullets=”false” auto_slide=”false” class=”section-slider-home” visibility=”hide-for-medium”]
[ux_banner height=”600px” bg=”5834″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” class=”item-slider-home”]
[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ padding=”77px 40px 95px 40px” position_x=”95″ position_y=”50″ text_align=”left” bg=”rgba(43, 55, 142, 0.797)” depth=”3″]
[ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]
AMET MINIM MOLLIT NON DESERUNT ULLAMCO EST SIT ALIQUA DOLOR DO AMET SINT.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
[/ux_text]
[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” class=”button-slider-home”]
[/text_box]
[/ux_banner]
[ux_banner height=”600px” bg=”5834″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” class=”item-slider-home”]
[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ padding=”77px 40px 95px 40px” position_x=”95″ position_y=”50″ text_align=”left” bg=”rgba(43, 55, 142, 0.797)” depth=”3″]
[ux_text text_color=”rgb(255, 255, 255)”]
AMET MINIM MOLLIT NON DESERUNT ULLAMCO EST SIT ALIQUA DOLOR DO AMET SINT.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
[/ux_text]
[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” class=”button-slider-home”]
[/text_box]
[/ux_banner]
[/ux_slider]
[ux_image id=”3802″ visibility=”show-for-small”] [section] [row class=”decs-su-menh”] [col span=”2″ span__sm=”12″] [ux_text text_align=”center” class=”title-tam-nhin”]

SỨ MỆNH

[/ux_text] [/col] [col span=”9″ span__sm=”12″]

Sứ mệnh của Điểm Nhấn Group là cung cấp các dịch vụ làm đẹp cho người và cho đời. Để từ đó giúp mọi người hài lòng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống, tạo nên những giá trị nhân văn xã hội.

[/col] [/row] [/section] [section class=”section-su-menh”] [ux_text text_align=”center” class=”title-tam-nhin”]

TẦM NHÌN 2025 CHO TẬP ĐOÀN

[/ux_text] [ux_image id=”5707″ image_size=”original” width=”60″ class=”img-tam-nhin”] [ux_html label=”text 1″]

Trở thành Tập đoàn số 1 Đông Nam Á về ngành làm đẹp.

[/ux_html] [ux_html label=”text 2″]

Doanh thu đạt 3 nghìn tỷ.

[/ux_html] [ux_html label=”text 3″]

Nâng cấp đời sống con người tại DNG sung túc và hạnh phúc hơn.

[/ux_html] [ux_html label=”text 4″]

Nâng tầm sứ mệnh làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người.

[/ux_html] [ux_html label=”text 5″]

Đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện “Trách nhiệm xã hội”

[/ux_html] [/section] [section bg=”5708″ class=”section-doanh-nghiep”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)” class=”title-section-doanh-nghiep”] TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP [/ux_text] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” class=”item-icon-doanh-nghiep”] [ux_image id=”5712″] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)” class=”item-title-doanh-nghiep”] 1000 NHÂN SỰ [/ux_text] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” class=”item-icon-doanh-nghiep”] [ux_image id=”5711″] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)” class=”item-title-doanh-nghiep”] 58 VĂN PHÒNG CHI NHÁNH [/ux_text] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” class=”item-icon-doanh-nghiep”] [ux_image id=”5710″] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)” class=”item-title-doanh-nghiep”] 4 LĨNH VỰC KINH DOANH [/ux_text] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”5305″] [ux_html class=”content-doanh-nghiep”]

GIỚI THIỆU

[/ux_html] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_html]
[/ux_html] [/col] [/row] [/section]
[section bg_color=”rgb(245, 245, 245)” class=”section-hinh-anh”] [ux_html]

Thư viện ảnh

[/ux_html] [row] [col span__sm=”12″ align=”right”] [ux_slider slide_width=”60%” infinitive=”false” draggable=”false” mobile=”false” nav_style=”simple” bullets=”false” bullet_style=”simple” auto_slide=”false”] [ux_image id=”5733″] [ux_image id=”5733″] [ux_image id=”5733″] [ux_image id=”5733″] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section]
[ux_image id=”5727″ image_size=”original”]