TIN TỨC – SỰ KIỆN

“TỬ TẾ” – TIÊU CHÍ HÀNG ĐẦU TRONG GIÁ TRỊ CỐT LÕI 6T TẠI DN GROUP

Để xây dựng văn hóa Tập đoàn vững mạnh và đoàn kết, DN GROUP đặc biệt chú trọng đến giá trị cốt lõi 6T, bao gồm: Tử tế, tốc độ, trí tuệ, trách nhiệm, thay đổi không ngừng và trung thực. Trong đó, tử tế chính là tiêu chí hàng đầu trong 6 giá trị cốt lõi, mọi hoạt động của DN GROUP đều gắn liền với giá trị này.

Với DN GROUP, tử tế chính là sống yêu thương, sống biết ơn và sống bao dung. Tập đoàn thực hành tốt giá trị tử tế mỗi ngày thông qua các hành động gắn liền với mỗi nhân sự. Với giá trị tử tế, DN GROUP luôn chú trọng lợi ích của nhân sự và hướng đến các hoạt động vì cộng đồng.

Với DN GROUP, tử tế chính là sống yêu thương, sống biết ơn và sống bao dung

Với DN GROUP, tử tế chính là sống yêu thương, sống biết ơn và sống bao dung

Về lợi ích nhân sự, DN GROUP luôn đảm bảo chính sách phúc lợi, không ngừng trau dồi văn hóa làm việc, cải tiến chất lượng để tạo ra môi trường làm việc lý tưởng. Thông qua đó, Tập đoàn mong muốn không ngừng nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân sự.

Về các hoạt động vì cộng đồng – xã hội, DN GROUP đã hỗ trợ cho bà con miền Tây bị thiếu nước sạch trong suốt 3 năm liền. Ngoài ra, Tập đoàn còn mang đến nhiều bữa trưa 0 đồng cho các hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình thương,… DN GROUP luôn hướng đến lợi ích của cộng đồng. 

DN GROUP và các thương hiệu thành viên luôn hoạt động, làm việc theo giá trị tử tế. Đây chính là giá trị cốt lõi không thể thiếu trong quá trình phát triển của DN GROUP.