19 việc làm phù hợp

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

 Full Time
(20 Vị trí)   Cạnh tranh    30-09-2023

CHUYÊN VIÊN ĐIỀU TRỊ DA

 Full Time
(30 Vị trí)   8.000.000 – 15.000.000    30-09-2023

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TRỰC TIẾP

 Full Time
(10 Vị trí)   10.000.000 – 30.000.000    30-09-2023

CHUYÊN VIÊN SEO

 Full Time
(2 Vị trí)   8.000.000 – 15.000.000    30-09-2023

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

 Full Time
(4 Vị trí)   Thỏa thuận    30-09-2023

CHUYÊN VIÊN MEDIA

 Full Time
(4 Vị trí)   8.000.000 – 15.000.000    30-09-2023

NHÂN VIÊN TRỰC FANPAGE – TƯ VẤN ONLINE

 Full Time
(30 Vị trí)   9.000.000 – 14.000.000    30-09-2023

CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

 Full Time
(2 Vị trí)   Thỏa thuận    30-09-2023

Bác Sĩ

 Full Time
(5 Vị trí)   Thỏa thuận    14-12-2021 - 30-09-2023

KẾ TOÁN THUẾ

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    30-09-2023

GRAPHIC DESIGNER

 Full Time
(3 Vị trí)   13.000.000 - 18.000.000 VNĐ    30-09-2023

PRODUCT OWNER

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    30-09-2023

TESTER

 Full Time
(1 Vị trí)   13.000.000 - 18.000.000 VNĐ    30-09-2023

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG HIỆU

 Full Time
(1 Vị trí)   12.000.000 - 20.000.000 VNĐ    30-09-2023

CHUYÊN VIÊN IT

 Full Time
(1 Vị trí)   7.000.000 – 10.000.000 VND    30-09-2023

GIÁM ĐỐC VÙNG

 Full Time
(6 Vị trí)   25.000.000 – 50.000.000/tháng    30-09-2023

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

 Full Time
(2 Vị trí)   Thỏa thuận    30-09-2023

TALENT (ĐẠI DIỆN HÌNH ẢNH)

 Full Time
(1 Vị trí)   10.000.000 - 15.000.000 đồng    30-09-2023

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

 Full Time
(1 Vị trí)   9.000.000 -11.000.000    30-09-2023

Nếu bạn chưa tìm được công việc phù hợp