TIN TỨC – SỰ KIỆN

Văn Hóa Giữ Đúng Lời Hứa – Đúng Deadline

Đúng deadline đóng một vai trò quan trọng trong năng suất tại nơi làm việc và là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho thương hiệu cá nhân của bạn.

Với suy nghĩ này, hãy cùng xem xét các lý do tại sao giữ đúng lời hứa là một đặc điểm để hướng tới và cách để xây dựng thói quen tích cực này nhé.